1···> El Concepte. Qui Som?

Plataforma de serveis i consultoria: direcció d’art, disseny multidisciplinari i gestió geo-cultural. Treballem amb professionals, petites empreses i corresponsals en xarxa, concordant experiència, afinitats i el background que respòn d’una mateixa passió.

Anuncios